Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

4/5/6
Octubre 2024

Raimat / Lleida_Spain

Impacte social, ambiental i econòmic del Raimat Arts Festival

El Raimat Arts Festival es consolida com un festival d’alt impacte en el territori amb una visió regenerativa, sent el primer festival Water Positive del món, retornant 1 milió de litres d’aigua a la Natura.

Amb només 2 edicions, el Raimat Arts Festival aconsegueix compensar la seva Petjada de Carboni i ser regeneratius amb la seva Petjada Hídrica, sent pioners en la gestió d’esdeveniments culturals, aconseguint que el festival tingui un impacte positiu en el Medi Ambient.

La Petjada de Carboni del Festival

El trasllat dels assistents al festival representa la principal font d’emissió: el 55% dels quilòmetres es van realitzar en cotxe particular. La contractació de proveïdors locals i la reutilització de materials d’edicions anteriors han resultat en una menor generació de carboni i una producció de residus gairebé nul·la.

La Petjada Hídrica del Festival

El principal consum hídric es deu al consum directe d’aigua, associat principalment a l’ús del reg per a les vinyes i alfals dels voltants on se situa el festival. La petjada indirecta ve donada pel consum d’aliments. Gràcies a la retribució de 1.000 m³ a l’ecosistema, el Raimat Arts Festival es converteix en un festival Water Positive, compensant la seva petjada hídrica i aportant 536 m³ d’aigua addicionals al Planeta.

En col·laboració amb els experts

La Fundació Comunitària Raimat Lleida, en col·laboració amb Acciona, H2O Innovation, Circular Carbon i Quiero, han aconseguit mitigar i regenerar l’impacte del Raimat Arts Festival, retornant a la Natura, mitjançant la desalació d’aigua de mar, l’anomenada “aigua nova”, el doble del consum del festival durant la seva segona edició, aigua que s’utilitzarà en zones d’alt dèficit hídric, per regenerar la terra i evitar la desertització.

“Després de la nostra 2ª edició en 2023, som el primer festival Water Positive del món, amb una enfocament regeneratiu. Al Raimat Arts Festival, no només abordem la urgència de l’escassetat d’aigua global, sinó que liderem un moviment cap a pràctiques sostenibles i regeneratives. Al compensar la nostra petjada hídrica i contribuir activament a l’ecosistema de manera regenerativa, convidem a tots a unir-se a nosaltres en la protecció i regeneració d’aquest recurs vital.” Elena de Carandini, presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida

La valoració dels assistents

A més de l’impacte ambiental, el Raimat Arts Festival va arribar a gairebé 1.000 participants procedents de tota Catalunya, Espanya i la resta del món, consolidant-se com un promotor destacat de la Cultura i l’Art Local, segons va manifestar el 95% dels assistents a l’última edició.

El 99% dels assistents, recomanaria assistir als seus coneguts i el 97% ha declarat que la seva experiència ha estat absolutament positiva.

Millorar la vida de les persones

Millorar la vida de les persones és un dels principals reptes que ens hem marcat a la Fundació Comunitària Raimat Lleida, per això, hem signat un acord amb Apropa Cultura, per apropar les Arts als col·lectius més desfavorits, proporcionant entrades a 3 i 5 euros, per a les entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió.

La demografia dels assistents

Les dades de les enquestes realitzades als assistents al festival revelen que el rang d’edat més representat són els assistents entre 40 i 60 anys, amb un 60%. Un 20% els menors de 40 anys i un altre 20% els majors de 60 anys.

Pel que fa a procedències, la meitat provenen de Lleida, un 30% de Barcelona, un 15% de províncies espanyoles, com Madrid, Andalusia, Comunitat Valenciana, Cantàbria, Aragó, i un 5% són internacionals: Estats Units, Suïssa, Holanda i Corea.

El Castell de Raymat està adherit al Pacte Mundial de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i, a través del RAF, treballa alineat amb els ODS següents:

ODS 1

El RAF col·labora i recolza les entitats que treballen amb col·lectius en risc d’exclusió, proporcionant a través d'”Apropa Cultura” entrades a preus molt reduïts per 3 i 5 euros.

També contracta Bo de Shalom de Fundació Ilersis, que compten a la seva plantilla amb persones d’aquests col·lectius, per al servei de restauració del Taste of Lleida.

ODS 5

El RAF està impulsat per la Fundació Comunitària Raimat Lleida amb un patronat format per 5 dones i 4 homes, que prioritzen la igualtat de gènere a totes les activitats.

ODS 6

L’aigua va ser el protagonista de la 2a edició del RAF aconseguint la fita de ser el 1r festival Water Positive del món, tornant 1 milió de litres d’aigua a la Natura, amb la col·laboració d’Acciona, Circular Carbon, H2O i Quiero. En aquesta 3a edició, seguirem mesurant la petjada hídrica per continuar sent un festival regeneratiu.

ODS 7

Maximitzem l’aprofitament de la llum natural al Village del RAF durant els dos dies del festival i comptem amb panells solars per a la llum elèctrica del concert al Celler Raimat.

ODS 8

El RAF serveix com a punt de trobada per afavorir connexions entre persones, entitats i empreses, creant sinergies amb els convidats que vénen de tot el món.

El RAF contracta proveïdors locals i ofereix al seu web, allotjaments, restaurants i activitats de lleure de Lleida; també potencia el naixement de nous negocis durant la celebració del festival.

ODS 10

El RAF afavoreix el desenvolupament de projectes de cultura comunitària, atesa la precarietat del sector artístic i cultural.

ODS 11

El RAF, a través de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, treballa per abordar els desafiaments locals, construir una comunitat forta i aconseguir un canvi positiu a través de l’activisme comunitari, visibilitzant art i cultura de la zona per impactar en la comunitat.

ODS 12

El RAF té molt en compte l?economia circular, on s?ha establert una política de compres i contractació circular, amb la selecció de proveïdors locals de Lleida.

ODS 13

La Fundació Comunitària Raimat Lleida està adherida al Pacte de Fundacions pel Clima de l’Associació Espanyola de Fundacions, on un dels punts forts és reduir els residus i les emissions, com a part del nostre compromís ferm per a solucions de sostenibilitat.

ODS 15

A través de l’eix de Biodiversitat i Canvi Climàtic de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, el RAF treballa per protegir la fauna i la flora de Lleida, aplicant i donant difusió als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. El Castell de Raymat està adherit al Pacte Mundial de l’Agenda 2030.

ODS 17

La Fundació Comunitària Raimat Lleida genera i comparteix coneixement per al Tercer Sector de Lleida, les empreses i els emprenedors locals, essent un catalitzador de la comunitat.